Fotowoltaika i kilka faktów z Wikipedii

montaż paneli fotowoltaicznych piła montaż paneli fotowoltaicznych piła
Fotowoltaika (PV) – dziedzina nauki i techniki zajmująca się przetwarzaniem światła słonecznego na energię elektryczną czyli inaczej wytwarzanie prądu elektrycznego z promieniowania słonecznego przy wykorzystaniu zjawiska fot.